Φιλικό αλκοτέστ στο Μακένζι – 29.9.2013

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2013 το ΠΟΤΟ ΜΕ ΜΕΤΡΟ μαζί με τη REACTION Youth for the Prevention ήταν στο Μακένζι για μια ακόμη νύχτα φιλικού αλκοτέστ. Πραγματοποιήθηκαν αλκοτέστ σε 77 οδηγούς, 42 άνδρες και 35 γυναίκες.

34 οδηγοί είχαν μηδενική ένδειξη και 33 ήταν εντός του νόμιμου όριου.

10 βρέθηκαν πάνω από το όριο -8 άνδρες και 2 γυναίκες. Δύο ανήκαν στην κατηγορία 18-24 ετών, επτά ήταν από 25-34 ετών και ένας ήταν πάνω από 45 ετών.