Στην Εργασία

Δεν χρειάζεται να είστε μεθυσμένοι για να αντιμετωπίσετε προβλήματα στη δουλειά σας λόγω του αλκοόλ. Πολλά προβλήματα απόδοσης σχετίζονται με σχετικά χαμηλά επίπεδα αλκοόλ στο αίμα λόγω π.χ. κατανάλωσης αλκοόλ στο γεύμα ή μεγάλης κατανάλωσης την προηγούμενη νύχτα. Το αλκοόλ, αν δεν καταναλώνεται λογικά και σε κατάλληλες περιστάσεις, μπορεί να μειώσει την απόδοσή σας στη δουλειά, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Βραχυπρόθεσμα, τα αυξημένα επίπεδα αλκοόλ στο αίμα θέτουν σε κίνδυνο την απόδοση και την ασφάλεια. Ακόμη κι αν έχετε πιει μικρή ποσότητα αλκοόλ, έχετε περισσότερες πιθανότητες να κάνετε λάθη. Αυξάνεται επίσης η πιθανότητα να έχετε κάποιο ατύχημα.

Μακροπρόθεσμα, η συνεχής κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, μπορεί να δημιουργήσει πολλά κοινωνικά, ψυχολογικά και ιατρικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου του εθισμού. Η συνεχής κατανάλωση αλκοόλ, οδηγεί συχνά σε χαμηλή απόδοση στην εργασία και αυξημένες απουσίες λόγω ασθενειών. Όσοι πίνουν για μεγάλη χρονική περίοδο αντιμετωπίζουν ξαφνική επιδείνωση των σωματικών και διαπροσωπικών τους ικανοτήτων.