Τι πρέπει να πω

Ακόμη και τα μικρά παιδιά γνωρίζουν ποια είναι αποδεκτή ή μη συμπεριφορά για τους ενήλικες και τα παιδιά όσον αφορά στο αλκοόλ. Μπορείτε λοιπόν να ξεκινήσετε να τους μιλάτε σε αρκετά μικρή ηλικία. Τα γονικά καθήκοντα δεν διδάσκονται και δεν υπάρχει πρόγραμμα ανατροφής παιδιών. Κάθε παιδί και κάθε οικογένεια είναι διαφορετικοί κι ο καθένας μας επικοινωνεί με το δικό του τρόπο.

Το σημαντικό είναι να επικεντρωθείτε στα γεγονότα και να δώσετε στο παιδί σας τις γνώσεις και τις ικανότητες να αποφεύγουν τους κινδύνους που συνδέονται με το αλκοόλ. Μπορείτε να εξηγήσετε την επίδραση που έχει το αλκοόλ στο σώμα και το πνεύμα κι ότι ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ επηρεάζουν την ικανότητά μας να κρίνουμε και να αποφασίζουμε λογικά. Επίσης βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας καταλαβαίνει γιατί η κατανάλωση αλκοόλ σε νεαρές ηλικίες είναι επικίνδυνη. Εξηγήστε ότι όταν ενηλικιωθούν θα μπορούν, αν το επιθυμούν, να απολαμβάνουν λογική, υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ σε κοινωνικές περιστάσεις.