Γονείς

Είναι φυσικό τα παιδιά να είναι περίεργα για το αλκοόλ – βλέπουν τους γύρω τους να πίνουν, βλέπουν διαφημίσεις και ταινίες– και θέλουν να μάθουν περισσότερα. Τα παιδιά επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες – τους φίλους, τους δασκάλους, τα ΜΜΕ… Όμως τις περισσότερες φορές, οι γονείς είναι αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στη συμπεριφορά των παιδιών τους, κι αυτό περιλαμβάνει και τον τρόπο που τα παιδιά προσεγγίζουν το αλκοόλ. Ως γονιός, ό,τι λέτε και κάνετε επηρεάζει σημαντικά το παιδί σας. Αν τους μιλήσετε νωρίς για το αλκοόλ, θα βοηθήσετε τα παιδιά σας, να καταλάβουν τι είναι το αλκοόλ και ποιες οι συνέπειές του. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς οφείλουν να συζητήσουν το θέμα με τα παιδιά τους και να συμφωνήσουν σε κάποιους κανόνες τους οποίους η οικογένεια θα πρέπει να τηρεί.

Σύμφωνα με έρευνες, 4 τομείς καλής γονικής πρακτικής βοηθούν στην καθυστέρηση της έναρξης κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους και στον περιορισμό του μεγέθους της.

  • Ο πρώτος αφορά στην οικογενειακή ζεστασιά και τη συναισθηματική στήριξη των γονιών προς τα παιδιά τους.
  • Ο δεύτερος αφορά στον έλεγχο από την πλευρά των γονιών, με την εφαρμογή σαφών και λογικών κανόνων όπως π.χ. ο χρόνος επιστροφής των παδιών στο σπίτι από μια έξοδο με φίλους.
  • Ο χρόνος που περνούν μαζί παιδιά και γονείς έχει μεγάλη σημασία, όπως και η συμμετοχή των γονιών στη ζωή των παιδιών τους και η παρότρυνση των γονιών ώστε να συμμετέχουν τα παιδιά σε αποδεκτές κοινωνικές ή/και αθλητικές δραστηριότητες.
  • Τέλος, εξαιρετικά σημαντική είναι και η καλή επικοινωνία μεταξύ παιδιών και γονέων.