Στάδια Ζωής

Οι οδηγίες υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ απευθύνονται στο μέσο ενήλικα. Υπάρχουν στιγμές ή καταστάσεις στη ζωή μας που δεν καλύπτονται από αυτές τις γενικές οδηγίες. Επιπλέον, η υγεία και οι κοινωνικές συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς.

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε συμβουλές για την κατανάλωση αλκοόλ σε διαφορετικά στάδια/φάσεις ζωής του ανθρώπου.