Ποιοι Είμαστε

Η πλειοψηφία των ενηλίκων στην Ευρώπη και την Κύπρο απολαμβάνει την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και θεωρεί ότι είναι μια κοινωνική και χαλαρωτική διαδικασία. Αυτό όμως δεν αλλάζει το γεγονός ότι η κατανάλωση των αλκοολούχων ποτών πρέπει να γίνεται ΥΠΕΥΘΥΝΑ και ΜΕ ΜΕΤΡΟ. Το ζητούμενο αυτό αποτέλεσε το έναυσμα για την ίδρυση του οργανισμού «Ποτό με Μέτρο». Ο οργανισμός δημιουργήθηκε από τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων & Διανομέων Αλκοολούχων Ποτών Κύπρου (ΣΕΑΠΚ). Στόχος του οργανισμού «Ποτό με Μέτρο» είναι η προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ στην Κύπρο και η αποφυγή της υιοθέτησης επιβλαβών και μη κοινωνικά αποδεκτών μοτίβων κατανάλωσης αλκοόλ. Στον ΣΕΑΠΚ συμμετέχουν οι εξής επιχειρήσεις:

  • A.S. XINARIS & SONS
  • ACM CHRISTOFIDES
  • KEO
  • LAIKO COSMOS TRADING
  • PHOTOS PHOTIADES
  • OTHON GHALANOS
  • VASSOS ELIADES