Υπερβολική Κατανάλωση

Η συστηματική κατανάλωση αλκοόλ εκτός των ορίων της υπεύθυνης κατανάλωσης ή η συχνή κατανάλωση αλκοόλ με στόχο τη μέθη, μπορεί να οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες βλάβες.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), οι ενήλικοι άνδρες και γυναίκες δε θα πρέπει να καταναλώνουν περισσότερο αλκοόλ από μια ορισμένη ποσότητα την ημέρα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να «φυλάξει» όλα τα ποτά και να τα καταναλώσει σε μια μεγάλη έξοδο. Η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας σε μία μόνο περίσταση μπορεί να αποβεί επιβλαβής, γιατί το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να επεξεργαστεί μεγάλες ποσότητες αλκοόλ ταυτοχρόνως.